Sodelovanje z naravo

 

V  naravi ima vsaka rastlina in vsaka, še tako majhna, žival svojo vlogo. Vse je med seboj povezano. Tako npr. listne uši poskrbijo, da se rastline preveč ne razrastejo, da se ne bi preveč namnožile listne uši poskrbijo najezdniki, ti so hrana za ptiče, ptički pa plen kun, mačk in drugih plenilcev. Narava sama poskrbi, da se v ekosistemu vzdržuje neko ravnovesje, da potekajo vsi mehanizmi uravnovešeno in se po določenem času sami od sebe ustalijo. In tako bi bilo še dandanes, če ne bi človek začel hlepeti po večjih pridelkih ter lažjem in predvsem hitrejšem načinu pridelave.

Z uporabo kemičnih sredstev za varstvo rastlin – pesticidov, uporabo umetnih gnojil in gojenjem rastlin v monokulturah človek posega v naravne življenjske kroge in ruši ravnovesje, onesnažuje in zastruplja vsa živa bitja in podtalnico.

 

Vsi, ki imamo vrtove si želimo, da bi rastline bogato obrodile, bile zdrave in brez škodljivcev. To lahko dosežemo brez uporabe kemije, z vzdrževanjem ravnovesja v vrtu.

 

Ohranjanje ravnovesja v vrtu

 

Poskrbimo, da bo v našem vrtu čim bolj pestro. Rastline sadimo v mešanih posevkih, upoštevamo kolobar. V vrt vključimo okrasno grmičevje, drevje, sadne rastline. V njih bodo gnezdile ptice in našli dom ježki ter še mnogi drugi naravni sovražniki škodljivcev. Cvetlice v vrtu (tudi med zelenjavo!) bodo privabljale čebele in čmrlje, ki oprašujejo rastline, ter žuželke, ki bodo poskrbele, da v vrtu ne bo škodljivcev. Z zastirko na gredah, ne samo da poskrbimo za rahlost in vlažnost tal, ter preprečimo rast plevelov, z njo tudi poskrbimo za žuželke. V zastirki bodo  našle dovolj skrivališč in zaščitenih mest za odlaganje jajčec.

 Cvetlice med zelenjavo privabljajo opraševalce in naravne sovražnike škodljivcev

 

 Okrasno grmičevje in trajnice tvorijo gosto mejo, ki nudi dom mnogim živalim.

 

Za ptice naredimo spomladi gnezdilnice. Del pridelka na sadnem drevju in jagodičevju pustimo za njih. Poskrbimo za vodne kotanjice  - ptičje kopeli, kjer se lahko ptice in žuželke v vročem poletju odžejajo in osvežijo. Za večjo pestrost in gostoljubost rastlin in živali v ekološkem vrtu vsekakor prispevajo še ribnik, skalnjak, manjša skladovnica vej. Vrtno pohištvo, ograje, opore za rože naj so leseni, saj v lesu najdejo žuželke svoj dom , prostor, kjer ležejo jajčka in pozimi prezimovališče.