Kolobarjenje je treba načrtovati

Ustvariti dober načrt zelenjavnega vrta, ki upošteva vse te elemente, zagotovo ni enostavno. Vendar, ko je enkrat tak načrt narejen, ga imate za vedno. Če potrebujete pomoč, nas pokličite. Naredimo vam načrt zelenjavnega vrta in konec bo vsakoletnega napenjanja možganov, kombiniranja in razvrščanja rastlin.

Kaj je kolobar

Ena in ista vrnina ne raste na isti gredi leto za letom, temveč jo prestavljamo po gredah. Pravimo, da kolobarimo. Kolobarimo cele združbe vrtnin, mešane posevke ene grede.

Zakaj je potrebno kolobariti

  • Če dalj časa na isti površini gojimo isto vrtnino, zemljo enostransko izrabljamo. Rastline zato oslabijo, kar je ugodno za bolezni in škodljivce.
  • Vrtnine imajo različne potrebe po hranilih, zato ne gnojimo celega vrta enako. Za velikimi porabnicami hranil sadimo manjše porabnice.
  • Na rast rastlin slabo vplivajo tudi izločki korenin, ki jih nekatere vrtnine puščajo v tleh.
  • Če iz leta v leto gojimo na isti površini eno vrsto vrtnine ali njeno bližnjo sorodnico, dajemo škodljivcem in boleznim možnost, da se prerazmnožijo, saj iz leta v leto dobivajo hrano.

Zaradi vsega tega je za gojenje vrtnin zelo pomembno pravilno kolobarjenje. V kolobarju si sledijo rastline z različnimi potrebami po hranilih in puščajo zemljo za seboj v različnem stanju.

Rastline, glede na to kakšne so njihove potrebe po hranilih, razdelimo na štiri skupine. Vrt razdelimo na štiri poljine, vsaka pa je sestavljena iz več gredic.

Pri kolobarjenju moramo upoštevati potrebno dobo, ko lahko rastline iz iste botanične družine sejemo na isto mesto, kot tudi katere vrtnine si lahko sledijo na gredi. Vsaj v treh letih, najbolje pa v štirih, naj na isto gredo ne pride rastlina iz iste botanične družine.
Pri načrtovanju kolobarja nikakor ne pozabimo upoštevati ugodnih rastlinskih združb v mešanih posevkih.

Kolobarjenje - načrtovanje

Načrt zelenjavnega vrta - Kolobarček

Imate navado saditi vrtnine kar na pamet, tam, kjer je na gredi trenutno prostor? Želite upoštevati kolobar, pa se ne spomnite, kaj ste lansko leto in leta pred tem gojili na določeni gredi? Se vam neprenehoma dogaja, da so določeni deli gred prazni, vi pa ne veste kaj bo najbolje posaditi na ta del, da bodo rastline dobro rasle in da bodo zdrave?

Da bodo vrtnine krepke in zdrave, z gred pa boste pobirali pridelke preko celega leta, je potreben dober načrt sajenja. Na še tako majhni površini lahko s pomočjo dobro načrtovanega sajenja pridelate veliko zelenjave.

Kombiniranje vrtnin v mešane posevke (nekatere rastline ne spadajo skupaj, nekatere pa), upoštevanje potreb po gnojenju, kolobarjenje, poznavanje botaničnih družin, vključevanje dišavnic in cvetlic, ki poskrbijo za zaščito pred boleznimi in škodljivci, zagotovo ni enostaven zalogaj in zahteva temeljito pripravo.

Ko je enkrat tak načrt narejen, ga imate za vedno. Pokličite nas in naredili vam bomo načrt zelenjavnega vrta. Enkrat za vselej naredite konec vsakoletnemu napenjanju možganov, iskanju pravih kombinacij in razvrščanju rastlin. Vrtnine bodo rasle bolje, težave s škodljivci in boleznimi bodo preteklost.

Načrtovanje kolobarjenja