Jablanov škrlup v ekološkem sadnem vrtu

 

Jablanov škrlup (Venturia inaequalis) predstavlja v pridelavi sort jabolk kot so 'Jonagold', 'Idared', 'Zlati delišes', še vedno veliko težavo. Poleg doslednega varstva pred to glivično okužbo je rešitev zanjo sajenje na škrlup odpornih in tolerantnih sort jablan, kar je še posebej pomembno v ekološkem sadjarstvu.

 

sorta 'Topaz'

Danes imamo v Sloveniji v kontrolirani ekološki pridelavi približno 55 ha intenzivnih sadovnjakov. Kar na 45 ha se prideluje sorta 'Topaz', predvsem zato, ker je odporna na jablanov škrlup. Vendar se zadnja leta v mladih ekoloških nasadih pojavljajo tudi sorte 'Sansa', 'Goldrush', 'Dalinbel', 'Opal', 'Luna'… V poskusnih nasadih je posajenih še vrsto drugih, na jablanov škrlup odpornih ali nanj tolerantnih sort.

 

 Sorta  'Topaz' 

 

 

Na škrlup odporne sorte jablan

Danes imajo praktično vse sadjarske žlahtniteljske postaje v svojih programih tudi razvoj na škrlup odpornih sort jablan. Razvoj na škrlup odpornih sort jablan se je začel že leta 1907, v ZDA, ko so začeli s križanjem številnih sort. Takratne komercialne sorte so križali tudi z okrasnimi jablanami. Prve na škrlup odporne potomce je dalo križanje sorte 'Rome beauty' z okrasno drobnoplodno jablano (Malus floribunda). Kasneje so ugotovili, da točno določena okrasna jablana, ki so jo imenovali 821, nosi Vf gen za odpornost na škrlup. Odporni potomci tega križanja so bili uporabljeni v kasnejših križanjih. V letu 1948 so v ZDA pričeli z obsežnim programom razvoja novih sort jablan, med drugim tudi na škrlup odpornih sort. Prva, leta 1969 priznana na škrlup odporna sorta, je bila sorta 'Prima'. Vzgojena je bila na podlagi številnih povratnih križanj. Programi razvoja na škrlup odpornih sort so si nato sledili še v  številnih žlahtniteljskih postajah po svetu. Kot donorji genov odpornosti na škrlup se v križanjih uporabljajo tudi druge divje jablane oz. njihovi križanci: pritlikava jablana (M. pumila), sibirska jablana (M. baccata), pritlikava lesnika (M. micromalus), karminasta lesnika (M. atrosanguinea). Žlahtniteljem je s križanjem do sedaj uspelo dobiti veliko število na škrlup odpornih sort jablan.

 

Na škrlup tolerantne sorte jablan

Druga skupina sort jablan so na škrlup tolerantne sorte ali robustne sorte. Te sorte nimajo prisotnega gena (genov) za odpornost na jablanov škrlup, vendar so okužbe redke. Med novejšimi sortami so se najbolj uveljavile sorte 'Piros', 'Pinova', 'Pilot', 'Sansa'. Na škrlup tolerantne sorte so še: 'Discovery', 'James grieve', 'Alkmene', 'Priolov delišes', 'Lord lambourne' in 'Delgollune'. Nekaj pa jih najdemo tudi med starejšimi jablanovimi sortami: 'Boskopski kosmač', 'Goriška sevka' in 'Carjevič'.

 

Sorte jablan, ki spadajo v ti dve skupini so še posebej dobrodošle v ekološkem sadjarstvu.

Tukaj so opisane na škrlup odporne sorte jablan iz zadnjega Sadnega izbora za Slovenijo 2010, ki so bile odbrane na podlagi rezultatov preizkušanja sort sadnih rastlin.

Op.: Sadni izbor za Slovenijo je seznam sort sadnih rastlin, ki jih slovenska sadjarska stroka, na podlagi dolgoletnih preizkušanj, priporoča za sajenje in širjenje pri nas.