EKOLOŠKI VINOGRAD

 

V ekološkem vinogradništvu in vinarstvu ne sme biti cilj velik pridelek, velike količine vina in cenejša pridelava in predelava. Kvaliteta je tista, ki šteje, tako pri pridelavi namiznega grozdja kot vinskih sort. Z ekološkim načinom pridelave, doslednim upoštevanjem moči trte in primerno obremenitvijo nastanejo v trsu vse značilne in za človekovo zdravje koristne zdravilne snovi.

 

vinograd pozimi
vinograd spomladi
vinograd poleti

 vinograd jeseni

 

 

Vinska trta

 

ekološki vinograd

 

 

Vinska trta potrebuje veliko sonca, dobro osvetlitev in poletne temperature med 25 in 30°C. Zato je zelo pomembno, da je vinograd na pravi legi. Najustreznejše so višje ležeče in strme lege na južni, jugozahodni in jugovzhodni strani.

Potrebe po vlagi so največje v juliju in avgustu. Ker v ravno tem času najpogosteje nastopi suša, je odvečna bujna rast, ki poveča potrebe po vodi, zelo nezaželena.

 

Trta je rastlina skromnih talnih razmer. Tla morajo biti revna, gnojimo samo s kompostom in nikoli ne poskušajmo povečati pridelka z dodajanjem mineralnih gnojil. Pomembno je, da je površina tal vedno prekrita z mešanico trav in detelj, na območjih s pogosto sušo, pa jih prekrivamo z zastirko. Tal ne prekopavamo, okopavamo. Samo ob sajenju poskrbimo, da jih dobro zrahljamo in dodamo organska gnojila, ki jih do primerne globine enakomerno premešamo z zemljo.

 

Na rodnost trte in njeno rast vplivajo poleg lege, izbire rastišča in gnojenja, še pravilen izbor sort ob zasnovi novega vinograda in rez trte.

Močno gnojeni in obremenjeni trsi postanejo občutljivi, zato skrbimo za zmerno in enakomerno obremenitev trte. Ne uporabljajmo kemičnih mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev za zaščito rastlin. V ekološkem vinogradništvu sta dovoljena bakrovo in žveplovo škropivo, vendar ju uporabljajte le proti peronospori in oidiju. Ostale bolezni in škodljivci ne zahtevajo uporabe kemičnih sredstev in jih lahko zatiramo oz. preprečujemo njihov pojav z rastlinskimi pripravki. Te si lahko pripravimo sami, veliko pa jih je na voljo že v prodajalnah. Pomembno je, da spremljamo vremenske razmere in ko so te ugodne za razvoj bolezni, pravočasno ukrepamo.

ekološki vinograd

Tla v ekološkem vinogradu so zatravljena.